A hajdúk esküje

Az álmosd-diószegi ütközet elõtti napon, a Bocskai István ellen vonuló császári seregben szolgáló hajdúkapitányok 1604 október 14- én az esti órákban keltezett, Bocskai István melletti eskülevele, amellyel “elindultak a halhatatlanságba vezetõ úton”

“Anno 1604.Mindszent havának 4.napján.

Attunk az mi hit levelünket erõs pecsétnek alatta, az mi fogadásunknak ura, s megtartója lehessönk. Ez okáirt az mi hit levelünket attuk az nagyságos Vitézlõ Bocskai Istvánnak, ez körösztínsignek s az mi Országunknak s ídes Hazánknak, leg fõ képpen az egy Igaz Hitnek meg oltalmazására kötöttük hitvel erre magunkat, s hogy együtt ílnink s halnánk az egy Igaz Hit mellett meg.
Igy attuk az mi levelünket ilyen hit alatt, én Lippai Balázs, Ibrányi Ferenc, Dengeleghy Mihály, Szénási Mátyás, Nimet Balázs.

Minket Isten ugy segíllyen a teljes Szent Lilek, Szent Háromság, Atya fiú Isten minket ugy segillyen, hogy hivek, s igazak leszünk a Nagyságos Bocskai István urunknak minden vitézlõ dolgiban a mi ides Hazánknak megmaradásáért.”

Az eskü szövegének forrása: Nagy László:Hajdúvitézek
Bocskai angyalai(1604-1607)
155.oldal

Comments are closed.


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer