Svájc magyar emlékeiből

A legkedvesebb magyar emlék számomra Töss domonkos rendi kolostorához fűződik. Rövid életének (1294-1336) nagy részét, 28 évet itt töltötte Erzsébet, az utolsó árpádházi hercegnő, III. Endre királyunk leánya.

Viszontagságos élete, szeretetreméltó egyénisége Tössben nagy részvétre talált. Már gyermekkorában eljegyezték a cseh királyfival a későbbi III. Vencel királlyal, de az eljegyzés III. Endre halála után felbomlott. Az árva leányt mostohaanyja, a Habsburg eredetű Ágnes királyné vette pártfogásába, aki testvérének Henriknek ígérte a fiatal hercegnőt. De megint közbelépett a kegyetlen sors, Ágnes apját meggyilkolták és III. Endre özvegye a königsfeldi kolostor (Svájc, Kanton Aarau) mellé költözött, melyet anyja alapított, mostohalányát meg a Töss melletti domonkos kolostorba küldte.

Erzsébet a távoli idegenben sem felejtette el magyar mivoltát, sok szenvedésének felsorolását a legenda iró Erzsébet hontalanságának leírásával kezdi, hogy ö már nem térhet vissza hazájába azok közé, akik közt született. Feljegyezték, hogy gyóntatója kérdésére, mi a neve, azt válaszolta : „Elsbeth von Ofen“, vagyis Budáról való. Mire kitört a páterből: „Igazán nyomorult, szerencsétlen teremtés lehetsz, hogy ilyen messze földre kellett jönnöd gyötrelmedre“.

Kolostori életét a legnagyobb szegénységben élte, csak a Habsburgok újabb hatalomra jutása után adott Ágnes 200 Márkát a kolostornak.

Erzsébet lelki fejlődését a kor misztikája határozta meg, hisz társtalansága, idegensége lelkileg összetörhették volna. De ö megőrizte az Árpádház szentjeinek hagyományát.

A kolostorban példája lett az alázatosságnak és türelemnek. Sokat betegeskedett, 42 évesen halt meg. Halotti ágyán így imádkozott:

„Uram, Istenem, Teremtőm, Megváltom és Boldogítom! Nézz ma rám a Te határtalan könyörületeddel és végy magadhoz a Te országodba ebből a földi nyomorúságból! Pótold, Te , elhagyatottságomat, amelyben ebből a világból távozom, mert nem emlékszem láttam e egyet is rokonaim közül, mióta atyám országából eltávoztam.“

Erzsébet svájci földben nyugszik, nem követte azokat, akik életét megkeserítették, nehézzé tették. St. Blasienben nyugszik mostohaanyja Ágnes, valamint Heinrich osztrák herceg, akihez feleségül akarták adni, hogy a magyar koronát Habsburg kézre juttassák.

Svájc napjainkig megőrizte az utolsó árpádházi királylány emlékét: a tössi címer piros fehér zöld színei hirdetik Erzsébet származását, hontalanságában is megőrzött magyarságát.

 

 

Írásomat Gránicz Katalin : Az utolsó Árpád-házi királylány emléke a tössi címeren címen, egy  kulturális folyóirat 319-ik oldalán megjelent tudósítás alapján készítettem. A folyóirat esetleg a Vigília volt, már nem követhető.

                            75px-wappen_winterthur_toess.png

                           Töss címere

Ezt a cikket goglobe blogtársam tess7 írta. Ez úton is hálás köszönetem a szerzőnek.

Comments are closed.


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer