Archive for May, 2009

Bögréből kosárba, kosárból dobozra

Monday, May 25th, 2009

Játék az autókkal, pályaépités, közlekedés.

Nyelvfejlesztés:

Helyhatározó ragok és kérdőszavak gyakorlása játékos formában.

Doboz, kosár bögre – piros autó, zöld autó, fekete autó

Hol van a piros autó? A kosárban. Honnan vetted ki? A kosárból. Hová tetted? A bögrébe.  Mindegyik autóval végigjátsszuk.

Megfordítjuk a tárgyakat, most nem bele, hanem rá tesszük az autókat.

Hol van? Kosáron, bögrén, dobozon. Honnan vetted el? Kosárról, bögréről, dobozról. Hová teszed? Kosárra, bögrére, dobozra.

Az autókat a tárgyak alá dugjuk, egy gyerek dugja el, a többi behunyja a szemét, lehet találgatni, melyik autó hová került.

Hol a piros autó? A kosár alatt. Hová dugtad? A kosár alá. Honnan vetted ki? A kosár alól. Stb…

Vers: Hátamon a zsákom

Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom.
Mákomban a rákom, kirágta a zsákom.
Kihullott a mákom, elszaladt a rákom.
Aki szánja károm, szedje föl a mákom, hozza vissza rákom!

Mese: A három pillangó – ismétlés

Dal: Süss fel nap – ismétlés

Mozgás: séta a parkba, játék a játszótéren (hinta, csúszda, mászóka) versenyfutás a füves pályán kaputól kapuig.

Pillangók és pónik

Saturday, May 9th, 2009

Játék a mágneses táblákkal, mozaikokkal.

Beszélgetés a tavaszról, a virágokról, bogarakról, pillangókról. Pillangókat készítünk papírból, színek megnevezése, nagyság.

Mese:

Jékely Zoltán: A három pillangó

normal_0294.jpg

Volt egyszer három pillangó: egy sárga, egy piros meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szálldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég.  Közeledett a vihar.

- Repüljünk haza!- mondta a sárga pillangó, ijedten pergette a szárnyát.

- Minél gyorsabban!- mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megeredt s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt.

- Menjünk a sárga tulipánhoz!- mondta a sárga pillangó,- az majd bebocsát. És a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, könyörögni kezdtek neki:

- Sárga tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől! De a tulipán így felelt:

- A sárgának szívesen kinyitom, de a pirosnak és a fehérnek nem. Erre a sárga így felelt a szívtelen tulipánnak:
- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok! A tulipán csak ingatta a fejét, de a kelyhét nem nyitotta ki. Az pedig mind sűrűbben szakadt.

- Menjünk a fehér tulipánhoz! – mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elvergődtek a tulipánhoz, s szépen kérlelni kezdték:

- Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől! De a tulipán így felelt:

- A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt:

- Ha testvérkéimet nem fogadod be, inkább én is kint maradok. Inkább ázzunk-fázzunk együtt, mintsemhogy elhagyjuk egymást. A szívtelen tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig már zuhogott. A pillangók szárnya már teljesen átázott.

- Menjünk a piros tulipánhoz!- mondta a piros pillangó. A szakadó esőben elvergődtek a piros tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki:

- Kis tuli nyisd ki a kelyhed, hadd húzódjunk meg az eső elől! De a szívtelen tulipán így felelt.

- A pirosat szívesen beengedem, de a fehéret és sárgát nem.

- Ha testvéreimet nem bocsátod be, inkább én is kint maradok!- mondta a piros pillangó is. Tovább vergődtek hárman csuromvizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-összetapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek- botlottak fűszálról- fűszálra és egy- egy lapulevél alatt húzták meg magukat. De a szél oda is besüvöltött és becsapott az eső.

- Süss fel nap, fényes nap,

A réten a pillangók majd megfagynak.

 - könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő beszédét, megsajnálta őket, a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem nyugodott a nap. Sorra látogatták a tarka virágokat, de a három önző tulipánhoz nem mentek el többet.

Dal: Süss fel nap

Rajzolás: színes pillangók, virágok, esőcseppek

Séta, kirándulás: látogatás a miniállatkertben,  ahol nemrég kis póni született. Kecskék, nyulak, pónik etetése almával, répával. Játék a játszótéren.

nina.jpg


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer