Archive for June, 2009

Párosan szép

Saturday, June 20th, 2009

picture_071.jpg

Játék: építés műanyag kockákból, vonatozás, autópálya, garázs.
Fogalom gyakorlása:A pár fogalma – két  egymáshoz tartozó ember, állat, tárgy

Szerelmespár, jegyespár, házaspár, táncos pár.

Nagy halmazból zoknik, kesztyűk, papucsok párjának kiválasztása. Aminek nincs párja, az páratlan.

Új dal, körjátékkal:

Ennek a kislánynak nem jutott párja,

jaj de megharagszik.

Majd máskor jut neki,

jobban iparkodik.

Kácsa, kácsa, piros kácsa,

ki a párját nem találja

keressen magának. 

Memory szabályjáték: kártyák párjának megkeresése, először úgy, hogy mind látszik, aztán lefelé fordítva is.

Feladatlap: egy képen a tárgyak párjának megkeresése, öszekötés ceruzavonallal.

keresd_a_parjat.jpg

Mese: A róka és a farkas a lakodalomban – ismétlés

Egyéb dalok:

Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára,

 Kanizsai, kanizsai állomásra,

Elöl ül a masiniszta,

Ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja.

Bóbita – közkivánatra

picture_075.jpg picture_081.jpg picture_087.jpg picture_076.jpg picture_072.jpg picture_083.jpg

Csön-csön gyűrű

Saturday, June 6th, 2009

gyuru.jpg

Szókincsbővítés

menyasszony, vőlegény, jegygyűrű,  esküvő, lakodalom, férj, feleség, család, arany, ezüst, menyasszonyi ruha, fátyol, koszorú, öltöny.

Fényképek nézegetése, gyűrű készítése aluminiumfóliából.

Szerepjáték: esküvő kellékekkel

Mozgás: táncolás, körben, hullám- és csigavonalban járás

Új dal: Csön-csön gyűrű – szabályjátékkal

Gyűrű eldugása, megkeresése – hideg, hideg, langyos, meleg, forró, tűz-tűz-tűz kiáltással, ahogy közeledik a kereső a rejtekhelyhez.

 Mese: A róka és a farkas a lakodalomban

Egyszer lakodalom volt egy faluban. A róka megérezte a szagot, s gondolta, jó volna belopódzni oda. Rábeszélte a farkast, hogy menjenek el ők is a lakodalomba.
Azt mondja a farkas:
- Menjünk! Bár attól félek, hogy megbánjuk…
Azt feleli erre a róka:
- Ne félj semmit, csak gyere velem!
Amint bementek az udvarba, a vendégek már mind bent ültek az asztalnál a szobában.
Azt mondja a róka: – Te csak húzódj meg itt, farkas koma! Én majd megszimatolom, hogy hol menjünk be. A róka szaglászott, aztán szép óvatosan bement a tornácra. “Elébb bemegyek a kamrába” – gondolta magában. Keresi is a kamrát. A tornácon nem volt senki. Végre megtalálja, s megnyitja a kamraajtót. Látja, hogy mennyi bor meg pálinka van ott. A sok sütemény is mind ott volt. “No, ide jó lesz behúzódni” – gondolta. Hívta a farkas komáját is.
Odasettenkedtek most már mindketten. Éppen nekikezdtek volna a süteménynek, akkor veszi észre a róka, hogy van ott egy jó fazék töltött káposzta is. Odaszól a farkasnak:
- Ezt lesz jó megkóstolni legelébb!
Nekiestek hát előbb a káposztának. Aztán vették sorra a kalácsot, süteményt.
Azt mondja a farkas: – No, most már, róka koma, jó lenne valamit inni is! Csapra ütöttek egy nagy hordót, s nekifogtak az ivásnak. Annyit ittak, hogy végül is berúgtak. Nekikezdtek dudorászni! Egyik jobban ordított, mint a másik. De a rókának mégis volt annyi esze, ha be is volt rúgva, hogy az ablak közelébe húzódjon, ahol ki tud bújni, ha veszedelembe jut.
Benn a szobában a vendégek közben megették a levest. Indul a szakácsné, hogy a leves után feltálalja a káposztát a vendégeknek. Mikor megnyitja a kamraajtót, szinte meghal ijedtében attól, amit lát: egy részeg róka meg egy részeg farkas összeölelkezve dalol!
Szalad be a vendégekhez, s mondja rémülten, hogy mit látott! Azok nem akarták hinni, azt gondolták, afféle lakodalmi tréfa. De egypáran mégis kimentek. Mire kiértek, a róka neszt fogott, s már kibújt az ablakon. Csak a farkast lelték ott. Neki! A szegény farkast úgy elverték, hogy csak úgy zörgött a csontja. Alig tudott kivánszorogni a kamrából. A róka közben szaladt, iszkolt a falu végére. Ott lefeküdt egy csomó pozdorjára, s elaludt. Egyszer csak arra ébredt fel, hogy nagyon lökdösi valami. Felnyitja a szemét nagy álmosan, nézi, hogy ki az, hát – nicsak, farkas komája! A szegény farkas alig tudott menni a részegségtől meg attól, hogy minden oldalbordája meg volt dagadva. Jajgatott ugyancsak a rókának:
- Menni se tudok! Azt feleli neki bosszúsan a róka:
- Mit jajgatsz? A te csontod csak meg van dagadva, de az enyém, lám, mind kívül lóg az oldalamon. Látod, milyen fehér? – azzal mutatja azt a pozdorját, ami ráragadt, ahol aludt.
Csak könyörgött a farkas, hogy vegye fel a hátára őt a róka. Mert itt lepik az emberek! Jönnek!
Mondja neki a róka: – Hogy vegyelek, mikor az én csontom, látod, kívül lóg a szőrömön? Vegyél inkább fel te engemet, vigyél.
A bolond farkasnak részeg fővel csak annyi esze volt, hogy mégis nekidurálta magát, s felvette. Elindult, s vitte a hátán. A róka meg csak vigyorgott magában a farkas hátán. Végül is nagy elégedetten dudorászni kezdett.
- Vert visz veretlent, vert visz veretlent!
- Mit pusmogsz te ott a hátamon, róka koma?
- Jaj, kedves komám, azt mondom, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet
A farkas most már tisztán megértette, hogy mit mond a róka. Akkor már jó messze elvitte a rókát. Megharagudott hát, s ledobta a hátáról a rókát, de úgy, hogy most a róka oldalbordája is megreccsent. El is szaladt, többet szóba sem állt a ravasz rókával.
torta-131-ss.jpg


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer