Archive for November, 2009

Sünik és falevelek

Saturday, November 21st, 2009

thumb-mikulas-ajandeka_8570.jpg

Játék: autók, babák, autópálya

Környezet, évszakok: Őszi falevelek válogatása, beszélgetés a szép őszi időről. Téli képen oda nem illő ábrák keresése (bikinis lány, lombhullató fa, pillangó, tavaszi virágok), téi ábrák megnevezése – korcsolyázó kisfiú, szánkózó gyerek, havas fenyőfák, felhőből hulló hópelyhek, hóember 

03_leaves.jpg

Kézimunka: színes lenyomatok készítése falevelekről sűrű festékkel

Mozgás és zene: Futóverseny és körjáték játszása az udvaron

Ennek a kislánynak (fiúnak) nem jutott párja

jaj de megharagszik

Majd máskor jut neki

jobban iparkodik.

Kácsa, kácsa, piros kácsa

ki a párját nem találja

keressen magának.

Sünik készítése tobozból és falevélből, meg gyúrmából és fogpiszkálóból.

Mese: Sün Balázs – ismétlés, szavak gyakorlása: küszöb, kalyiba, fiú- és lánynevek (Demeter, Tihamér, Dorottya, Adorján, Piroska, Aladár)

Uzsonna: banán

Mikulásvárás: tavaly tanult dalok ismétlése, új dal: Pattanj pajtás

Mikulásdalok

Pattanj pajtás, pattanj Palkó,
Nézd, már nyílik ám az ajtó.
Kinn pelyhekben hull a hó,
S itt van, itt a Télapó!
Meg-megrázza ősz szakállát,
Puttony nyomja széles vállát.
Benne, dió, mogyoró,
Itt van, itt a Télapó!
Oly fehér a rét, a róna,
Mintha porcukorból volna,
Nagy pelyhekben hull a hó,
Csakhogy itt vagy, Télapó

 

 

Család

Saturday, November 7th, 2009

csalad.jpg

Játék: babázás és autózás, közben Mikulás dalok éneklése, gyakorlás

Matematika: magasabb, alacsonyabb, kisebb-nagyobb

A gyerekek testmagasságának mérése, ki a legalacsonyabb és a legmagasabb a csoportban.

Beszélgetés: a szűkebb és tágabb család tagjai, életkoruk, magasságuk.

- Ki a legerősebb? Kinek van a legnagyobb cipője, kesztyűje? Ki a legidősebb? Testvérek közti különbségek, kik az ikrek?

- Állatcsaládok példái, madarak, emlősök. Képek nézegetése állatokról, a játékállatok közül a kisebb-nagyobb azonos fajtájúak kikeresése.

tn_aid2994_20090222123138_2.jpg

Mese: Csukás István : Sün Balázs

Erdőszélen, erdőszéli tölgy tövében volt egy ház.
Abban lakott hét süntestvér: Sün Aladár,
Sün Piroska, Sün Adorján,
Sün Dorottya, Sün Demeter,
Sün Tihamér s a legkisebb: Sün Balázs.

Hogyha jól bevacsoráztak szűk lett nékik az a ház,
S előfordult ilyenkor, hogy kívül rekedt Sün Balázs

Furakodott, nyomakodott morgott, perelt dühöngve
Semmit se ért, mit tehetett, lefeküdt a küszöbre

Telt az idő, múlt az idő éjre éj és napra nap
Egyre többször fordult elő, hogy a házból a legkisebb kimaradt

„Ebből elég! Torkig vagyok!” kiáltott fel Sün Balázs
„Sokan vagyunk, s kicsi nékünk ez a ház”
„Éppen ezért én elmegyek, szerbusz néktek hat testvér
Sün Aladár, Sün Piroska,
Sün Adorján, Sün Dorottya, Demeter és Tihamér!”

Miután így elbúcsúzott, fogta magát, elindult
Lába nyomán porzott a vén gyalogút.

Így baktatott, így poroszkált, szomszéd tölgyig meg sem állt
Ottan aztán sürgött, forgott, árkot ásott, falat emelt,
Tetőt ácsolt, ajtót szegelt,
És mire a nap leszállt, épített egy kalyibát

„Így ni! – mondta – most már végre kényelmesen alhatok!
Nem tolnak ki a küszöbre a nagyok!”

Falevélből ágyat vetett, kényelmeset,
belé feküdt s hortyogott
hogy csörögtek s remegtek az ablakok

Éjféltájban vihar támadt, hajlítgatta a vén fákat
Fújt a szél nagy zajjal ám
S arra ébredt, hogy zörögnek a kalyiba ajtaján

„Ki az? – szólt ki fogvacogva – Ki kopogtat éjnek idején?”
„Mi vagyunk az – szóltak kintről -Mi vagyunk, a hat testvér
Sün Aladár, Sün Piroska,
Sün Adorján, Sün Dorottya, Demeter és Tihamér!”

„Elvitte a szél a házunk, engedjél be,
ázunk-fázunk idekinn,
csurom víz a kabát rajtunk és az ing”

„Jól van, jól van – szólt Sün Balázs –
Jövök már” s fordult a kulcs, nyílt a zár.

Betódultak mind a hatan, tele lett a kalyiba
Kérdezte is Sün Tihamér:„Mondd csak testvér,
nincs csak ez az egy szoba?”

Lefeküdtek, elaludtak s arra ébredt Sün Balázs:
Újra kicsi lett a ház!
Mert az éjjel ide-oda lökõdve kiszorult a küszöbre.

„Ejnye! – mondta fejvakarva – Mit tehetnék? Megnövök!
S akkor talán nem lesz ágyam, nem lesz párnám a küszöb!”

sun_europai1.jpg

Rajzolás: színes papírra a sünik háza és sünök rajzolása zsírkrétával

Uzsonnázás: almaevés


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer