Archive for July, 2010

Nyaralás előtt

Saturday, July 24th, 2010

Játék műanyag építővel és kisautókkal.

Mese:  Az égigérő paszuly

bab.jpg

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a fiúnak:
– Eredj, fiam, reggel hajtsd el. De vigyázz ám, hogyan adod el, nehogy károsak legyünk benne.
El is hajtotta a fiú a vásárra, hát mindjárt akadt is vevője. Meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szem paszullyal. Vitte haza a paszulyt nagy örömmel, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta:
– Ne búsuljon, édesanyám, azt mondta az öregember, aki megvette a tehenet, hogy még most, este ültessem el, s meglátom, hogy mi lesz belőle.
Elültette a fiú az ablak alá a kis kertbe a paszulyt, de még vacsorázni sem tudott, úgy várta, hogy mi lesz vele. Csak lefeküdt.
Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszuly. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment s megnézte, de bizony őkegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának:
– Na látja, édesanyám, mennyit ér a paszuly. Megyek, felmászom a tetejére.
Az anyja mind kérelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfelé a paszulyon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát ott az égbolton volt egy kis nyílás. Bekukucskál a fiú, s lát ott valami világosságot. Azt gondolja magában:
“A paszulynak elértem a tetejét, de most már szeretném megnézni, mi van ott benn.”
Összeszedte a bátorságát, s belépett az ajtón. Hát látja, hogy ott nem is messze van egy kis házikó. Gondolja magában:
“Most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, s reggel megyek haza.”
Hát ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Kérdi az asszony:
– Hol jársz itt, te fiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön megesz!
Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtassa el, mert ő úgy fél a sárkánytól.
Kérdi az asszony:
– Éhes vagy te, fiú?
– Jaj, bizony éhes én – felelte a kisfiú –, még tegnap se ettem semmit.
Az asszony adott neki vacsorát, a fiú megköszönte szépen a szívességet.
– Namármost gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnket megesz. De hová? – gondolkozik az asszony. Hova bújtassa el a fiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s ráborítja a fiúra.
Álmos volt a fiú, de úgy meg volt ijedve, hogy nem mert elaludni. Hát mikor üti az óra a tizenkettőt, támad nagy dörömbölés, zúgás. Jön haza a hétfejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hóna alatt. Leteszi az asztalra, s mondja:
– Tojj egyet!
Hát rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rákiáltott.
– Tojj még egyet!

Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt.
– Asszony, vacsorát ide! – kiabálta.
Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondta a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd szaglálni.
– Te asszony, miféle idegen szag van ebben a házban?
– Csak nyugodjék, lelkem, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen.
– Dehogy nincs. Nekem rögtön add elő, mert különben téged is széjjeltéplek.
Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt. Még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirrad, s még nem is aludt.
A fiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól, hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezébe a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házból. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában, visszanéz, vajon nem jön–e a sárkány a tyúk után. Hát úgy megijedt, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt már, úgy szaladt.
A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szál paszulyon, a fejsye éppen künn volt a karfán, vette, s hamar kivágta a szál paszulyt vele. A sárkány lebucskázott, keze–lába kitörött. Többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova lett.
– Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk, aranyunk elég!
– Jaj, honnan lenne, fiacskám? – kérdi az anyja. – Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szem paszulyt; ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsz csak egy felet.
– Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot – mondja a kisfiú.
Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki:
– Tojj egyet!
Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt szeme–szája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, vettek sok szép jószágot a pajtába, s vettek sok szép ruhát maguknak. A fiú egész nap csak muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
 

Természetismeret: a bab. Babszem ültetése műanyag pohárba, öntözése.

Zene: Csicseri borsó, bab, lencse – körjáték

Csicseri borsó, bablencse,
Feketeszemű menyecske,
Ne menj haza este,
Mert megdöf a kecske,
Pattantyú.

Feladatlap:  kertben használható szerszámok kiszínezése

kerti-eszkozok.jpg

Uzsonna: vajas kenyér és ribizli, utána multivitamin ital

foto0219.jpg foto0220.jpg foto0221.jpg

Torna: kötél alatt átbújás, kötél felett átugrás

foto0224.jpg

Gazdasági udvar

Saturday, July 10th, 2010

dinnys1.JPG  a-part-alatt.jpg

Játék: építőkockák, babák, autók

Uzsonna: mazsolás csiga, barackos jeges tea

Környezetismeret és beszédfejlesztés:  képeskönyv a gazdasági udvarról, tanyáról. Minden gyerek két képet mesél el, megnevezi az állatokat, kicsinyeiket, megszámolja az egy fajtához tartozókat. Melyikből van több?

Szókincsbővítés: tárgyak, szerszámok, eszközök (szalmakazal, kasza, vasvilla, locsolókanna, öntözőcső, pumpás kút, itatóvályú, birkanyírás, gyapjú, istálló, ól, létra, szénapadlás, kerítés, talicska, kocsikerék, stb.) Az egyes állatok haszna, róla szóló vers, mondóka, dal felidézése röviden.

Zene:
A part alatt – dal

Képzőművészet: egy, a dalban szereplő állat lerajzolása


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer