Archive for May, 2011

Szélkiáltó

Saturday, May 28th, 2011

dsc00741.jpg dsc00742.jpg dsc00737.jpg

Játék: mágnestábla, kisautók

Beszélgetés, kísérletek:  légzőgyakorlatok – levegővétel orron, szájon át, kifújás. A levegő útja a tüdőig. Mit lehet fújni? Gumimatracot, léggömböt, strandlabdát, úszógumit, focilabdát, bicikligumit, autógumit, tüzet, gyertyalángot, levest, a kezünket hidegben, a pitypang termését.

Uzsonna: mazsolás kalács, gyümölcslé.

szel1.jpg szel2.jpg   Mese:  A szél és a nap

Többet ésszel, mint erővel: ez derül ki a nap meg a szél versengéséből is.

Réges-régen történt, még amikor nem volt ritkaság, hogy a nap elbeszélgetett a fákkal, a csillagokkal, az erdő vadjaival.

Egyszer, úgy mondják, a széllel ereszkedett szóba.

Csakhogy a szél rettentően gőgös volt, amellett nagyon vad is, nem lehetett vele rendesen beszélgetni, azonnal elkezdett huzakodni, hetvenkedni, kötözködni.

Így történt ez most is. A nap barátságosan köszöntötte, de a szél éppen csak mordult egyet feleletül, aztán nyomban hivalkodni kezdett.

- Bizony – mondta – ,akármilyen fennen hordod is az orrodat ott az ég magasában, kettőnk közül azért mégis én vagyok az erősebb!

A napnak ugyan semmi kedve nem volt hozzá, hogy vitatkozni kezdjen egy ilyen neveletlen süvöltvénnyel: de azért mégiscsak megkérdezte tőle:

- Miből gondolod, hogy erősebb vagy nálam?

- Miből? – zúgott-morgott fölfuvalkodottan a szél. – Onnét, hogy te csak baktatsz odafönt, és mosolyogsz, de én idelent akárkit derékon kapok és megpörgetem: amellett, ha megharagszom, akármi akad az utamba, egyszerűen elfújom, mintha ott se lett volna.

- Derék dolog – jegyezte meg a nap -, de azért nem ártana próbát tenni egyszer, mert régi igazság, hogy sok beszédnek sok az alja, és nem annak a legerősebb a karja, akinek a legharsogóbb a hangja.

- No, hát álljunk ki versenyre! – hányta-vetette magát a szél.

- Nem bánom – mondta a nap. – De miben versenyezzünk?

- Látod ott azt a parasztembert? – kérdezte a szél, és a vándorra mutatott, aki az úton bandukolt. – Látod a vállán a subát? No, hát az nyeri a versenyt, aki le bírja húzni róla a subáját.

- Rendben van – egyezett bele a nap.

A szél nem sokat teketóriázott, hatalmasan fölfújta magát, azzal nekirontott a parasztembernek, és elkezdte tépdesni, ráncigálni a subáját.

De hiába ráncigálta, nem sokra ment vele. A parasztember ugyanis fázott a vad szélben, fölhajtotta körben a suba gallérját, jól befészkelte magát a meleg birkabőrbe, aztán, mert a szél egyre erősebb lett, s majd ledöntötte a lábáról, leült egy szikla tövébe, hátát nekivetette a sziklának, s úgy megbújt a subában, mintha többé ki sem akarna bújni belőle.

A szél dühöngött, morgott, huhogott, de nem ért el semmit.

- Jól van – mondta a nap -, most én jövök.

Megállt a kuporgó vándor fölött, és elkezdett mosolyogni. Mosolygott egyre szélesebben, csak úgy ontotta meleg mosolyát. A vándor már nem fázott: aztán már nemcsak hogy nem fázott, de kezdett melege lenni, aztán kezdett verejtékezni, s egyszer csak ledobta magáról a subát, s jókedvűen elhevert rajta a napsütésben.

    A szél, mit tehetett mást, morogva elkullogott: a nap meg csak mosolygott tovább a felsült hetvenkedőn.

Versek, dalok a szélről

1. Tavaszi szél vizet áraszt

2. Hej Dunáról fúj a szél

3. Őszi éjjel izzik a galagonya

Majtényi Erik: Októberi szél  

Hej, hogy reccsen, hej, hogy roppan a sok száraz ág.
Hűvös őszbe, nyirkos őszbe fordul a világ.
Ha ilyenkor duhaj kedvvel nekilendülök,
és a fázó bokrok között táncra perdülök,
Hogy bokázik a sok sárga zörgő falevél,
Én vagyok az, én vagyok az októberi szél

Weöres Sándor: Kis versek a szélről

Tekereg a szél,
kanyarog a szél.
didereg az eper-ág:
mit üzen a tél?

Fúj a szél, fúj a szél,
de morog a szél.
Apró ez a szoba,
mégis belefér.

Széles világba
fut a szél magába,
nyakában a lába,
sosem érsz nyomába.

Fújj szél, meleg szél,
Jön a tavasz, fut a tél.
Nem fúj már és nem havaz,
Itt van, itt van a tavasz!

Mozgás:  közkívánatra a nyuszi-róka játék az udvaron. Bent a szobában szélfújta fák hajladozása

Beszélgetés és gyakorlat: képek közül kiválogatni, amiken szelet látunk. Szélmalom, szélkerék, szélzsák, szélkakas, szélfújta fa, madár, széllovas, papírsárkány, sárkányrepülő, vitorláshajók, hullámok, viharfelhő, szélfútta vándor… Mindenkinek jut 2-3 kép, amiről elmondja, mit ábrázol és mi köze van a szélhez.

Kézimunka: szélforgó készítése színes nylonfóliából és hurkapálcából, majd kipróbálás kint a szélben.

dsc00736.jpg dsc00738.jpg dsc00740.jpg

Játsszunk a számokkal

Saturday, May 14th, 2011

Játék: dominózás, képeskönyvek

dsc00712.jpg

Számolás: testrészeink (hány lábunk, kezünk, szemünk, orrunk, fülünk, szánk, ujjunk van)  hány lába van a kutyának, kakasnak, nyuszinak, póknak, halnak, légynek, csigának stb.

Dobj a dobókockával, majd keresd meg a dominók között, melyiken van ugyanannyi pötty. Ki dobott többet, ki dobott kevesebbet, ki ugyanannyit? Kinek a dominóján van összesen a legtöbb pötty?

Adok korongokat, számold meg, keresd ki a dominók közül, melyik szám való hozzá. A kicsiknek egyszerű feladat – 3-4 korong, a nagyobbaknak a két szín korongjainak száma legyen a dominó két felén.

Mese: Mese a számokról (Minden napra egy mese)

Melyik mesében, versben vannak még számok? Pl. Egy, megérett a meggy…., A százlábú, A három kismalac, Hófehérke és a hét törpe, A hét kecskegida, A hétfejű sárkány, A három pillangó stb.

Uzsonna: rongyos kifli (croissant) és gyümölcsjoghurt

dsc00716.jpg

Feladatlap :

szamtanpelda.jpg dsc00718.jpg

Mozgás: Szaladgálás, játék az udvaron, Jön a róka, házfoglaló játék.


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer